Czeski rząd wylicza emerytury dla mikro przedsiębiorców

Co dziesiąty zdolny do pracy Czech posiada własną działalność gospodarczą lub jest samo zatrudniony. Taka forma działalności wiąże się z niezbyt wysokimi składkami na ubezpieczenie społeczne. Rząd Czech podjął akcję uświadomienia jego obywatelom, że niskie składki dziś, to nędzna emerytura w przyszłości.

Czesi otrzymują listy od urzędów z wyliczonymi dla nich emeryturami, większość z nich jest w głębokim szoku, bowiem oznacza to dla nich nędzne warunki.