Jak wygląda produkcja brzeczki, wykorzystywanej w browarnictwie

Niemal każdy browar działający w tradycyjny sposób, tak samo jak firma kryjące się tu www.trzechkumpli.pl/it musi zając się produkcją brzeczki.

(1) Produkcja brzeczki obejmuje etap śrutowania, czyli rozdrabniania słodu, a także tworzenia zacieru.

(2) Kolejnym etapem jest filtracja w wyniku, której oddzielamy brzeczkę przednią. Brzeczka kolejno jest gotowana i oddzielana od osady, a następnie schładzana.

(3) Ostatni etap wiążący się z przygotowaniem brzeczki dotyczy natleniania tego składnika.