Jak zwiększyć wydajność pracowników Contact Center

Rola pracowników contact center sprowadza się głównie do obsługi klientów za pomocą różnych kanałów komunikacji takich jak kontakt telefoniczny, sms, mailing, chat, wideorozmowa. Można znacznie zwiększyć wydajność pracowników poprzez wdrożenie nowoczesnych systemów teleinformatycznych takich jak np. oferuje firma Alfavox.

Wideorozmowa i chat

Bardzo pomocne zarówno dla pracowników contact center jak również dla klientów jest wideorozmowa oraz internetowy chat. Tymi kanałami komunikacji klienci najchętniej komunikują się z konsultantami. W szczególności za pomocą wideorozmowy można w znacznie szybszy sposób rozwiązać problemy klientów.