Jakie działania może podjąć komornik?

W przypadku niespłacanych i zaległych zobowiązań, wobec których doszło już do sprawy sądowej i orzeczenia tytułu wykonawczego niezbędna staje się praca komornika. W takich wypadkach jego zadaniem jest egzekucja majątku dłużnika po to, aby wierzyciel odzyskał całość swoich pieniędzy. W Warszawie komornik ( tutaj ) pracuje bardzo wielu specjalistów, którzy mieli do czynienia z wieloma trudnymi sprawami.

Aby komornik mógł skutecznie pomóc wierzycielowi w odzyskaniu swoich pieniędzy, może podjąć szereg działań i wykorzystać wszystkie swoje uprawnienia, jakie posiada jako urzędnik państwowy. Ma prawo do zajęcia kont bankowych dłużnika, a także do zajęcia jego wynagrodzenia za pracę. Komornicy z Warszawy bardzo często także zajmują nieruchomość dłużnika, co przy dużych zadłużeniach rzędu kilkuset tysięcy złotych jest konieczne i bardzo pomocne w odzyskaniu zaległości.

Komornicy z Warszawy bardzo często także zajmują nieruchomość dłużnika onformuje fachowiec.9882222441142132115557(19)
Komornicy z Warszawy bardzo często także zajmują nieruchomość dłużnika.

Komornik może ponadto zajęty w trakcie egzekucji majątek wystawić na specjalnych licytacjach, w których nie mogą jednak brać udziału ani dłużnik, ani też członkowie jego rodziny. Zebrane w ten sposób pieniądze służą do zaspokojenia potrzeb wierzyciela i spłaty zadłużenia.

Rodzaj przedmiotu licytacji Cena wywołania
Mieszkanie 32 m² w Słupsku 65000 zł
Mieszkanie 53 m² w Pile 110000 zł
Mieszkanie o powierzchni 95 m² w Łodzi 150000 zł