Niezbędnik przedsiębiorcy

Niezbędnik jest działem wciąż otwartym, w którym sukcesywnie będziemy dzielić się wiedzą z różnych dziedzin prawa, ekonomii i polityki, która jest niezbędna do sprawnego prowadzenia firmy.

CEIDG czy KRS?

Zakładając własną działalność gospodarczą staniemy przed pytaniem nad jej prawną formą organizacyjną, w zależności od tego, który rodzaj wybierzemy firma trafi do rejestru CEIDG lub KRS.

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, jest to wykaz firm prowadzonych przez osoby fizyczne jako jednoosobowa działalność gospodarcza.

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy jest natomiast wykazem w którym umieszczane są rejestry przedsiębiorców prowadzących: spółki jawne, z.o.o, s.a, partnerskie, komandytowe, komandytowo – akcyjne oraz europejskie.

W KRS można znaleźć również wykaz Stowarzyszeń, Fundacji oraz Organizacja Pożytku Publicznego.

Znajdują się tam również dane dłużników uznanych za niewypłacalnych.

Księgowość uproszczona czy pełna?

Kolejną decyzją jaką musi podjąć przedsiębiorca jest sposób rozliczania się z Fiskusem oraz prowadzenia księgowości. Powstaje więc pytanie: księgowość uproszczona czy pełna?

Księgowość uproszczona

Mogą ją prowadzić jedynie firmy, których roczne przychody nie przekraczają 1 200 000 euro, wyrażonych w polskich złotych. Do form uproszczonej księgowości zalicza się: karta podatkowa, ryczał od przychodów ewidencjonowanych, podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Pełna księgowość

Obowiązkiem jej prowadzenia objęte są firmy o rocznych przychodach powyżej 1 200 000 euro, wiąże się ona z koniecznością prowadzenia Ksiąg Handlowych.