NIK zbadał sprawę sprzedaży PKP Energetyka

Co to jest PKP Energetyka?

PKP Energetyka była to spółka należąca do PKP S.A, której głównym zadaniem było dostarczanie energii elektrycznej do trakcji kolejowych. Prywatyzację PKP Energetyki przeprowadzono w 2015 r., choć taki plan został założony już w 2000 r., kiedy zdecydowano o prywatyzacji wszystkich spółek PKP, za wyjątkiem PKP Polskie Linie Kolejowe, właściciela samych trakcji.

NIK o PKP

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że prywatyzacja PKP odbyła się prawidłowo i zgodnie z prawem. NIK wyraził jednak obawy, że może to spowodować trudności z dostawą energii dla linii kolejowych.