Podstawowe zadania komornika w firmach

Firma to przede wszystkim duża odpowiedzialność oraz zobowiązania finansowe. W przypadku braku zapłaty za sporą liczbę faktur możemy natrafić na problemy z płynnością finansowa. Jak zatem poradzić sobie ze ściągnięciem należności od klientów? Kiedy ponaglenia wysyłane na własną rękę nie dają rezultatów, wtedy konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego.

Jeśli w wyniku orzeczenia sądu nie dojdzie do wypłaty zaległych środków, wtedy sprawa przekazywana jest do kancelarii komorniczej (zob. komornik-warszawa.info.pl). Po wydaniu tytuły wykonawczego komornik stosuje środki przymusu w celu doprowadzenia do wypłaty należności. Tylko to może wpłynąć na poprawę rentowności firmy.