Tłumacz przysięgły a oferty.

Jesteś z Poznania i szukasz tłumacza przysięgłego języka niemieckiego, który przetłumaczy Twoje dokumenty i poświadczy iść zgodność z oryginałem? Możesz skontaktować się z interpreti.pl , czyli biurem z dużym doświadczeniem w tłumaczeniach.

6669188222244114552132115557(6)
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego – Poznań.

Czy zastanawiałeś się, dlaczego przy tłumaczeniu dokumentów z krajów niemieckojęzycznych tak ważny jest tłumacz przysięgły języka niemieckiego? Poznań, Kraków, Warszawa – nieważna lokalizacja, w każdym mieście wszystkie urzędy i sądy przyjmują jedynie tłumaczenia uwierzytelnione i opatrzone pieczątką tłumacza przysięgłego specjalizującego się w języku niemieckim, angielskim czy każdym innym, który jest akurat potrzebny.

Nawet jeżeli język niemiecki, ale nie jesteś w stanie poświadczyć dokumentu, bo takie uprawnienia ma jedynie tłumacz przysięgły języka niemieckiego, Poznań ma wiele tłumaczy, którym możesz przedłożyć własne tłumaczenie i prosić o uwierzytelnienie za odpowiednio niższą stawkę. Mowa głównie o tłumaczach przysięgłych języka niemieckiego w Poznaniu, a jak kształtują się średnie stawki za inne języki i jak wypada na ich tle wspomniany przez nas język sąsiada?

Język Z języka obcego na język polski Z języka polskiego na język obcy
angielski 35zł 38zł
niemiecki 38zł 42zł
francuski 38zł 42zł
rosyjski 40zł 45zł
ukraiński 40zł 45zł
włoski 40zł 45zł
hiszpański 43zł 48zł
portugalski 45zł 50zł
niderlandzki 50zł 55zł
szwedzki 50zł 55zł