Wysokość opłat pobieranych przez notariuszy jest ustalana odgórnie

Opłaty za czynności notarialnych przyjmują formę tak zwanej taksy notarialnej i mają ustalone konkretne wartości. Notariusze w Krakowie i innych miastach podlegają tym ustaleniom podczas wykonywania swoich obowiązków.

Taksę notarialną ustala się biorąc pod uwagę:

  • wartość przedmiotu czynności notarialnej (taksa jest obliczana procentowo, a w niektórych przypadkach wynosi jedynie ułamek ustalonej kwoty)

  • czas pracy notariusza

  • rodzaj pracy notariusza